Lijfrente en pensioen zijn termen die helaas vaak door elkaar worden gebruikt. Ten onrechte.

Zo is de term “zzp-pensioen” ingeburgerd; zzp-pensioen is echter geen pensioen, maar een lijfrente.

verschillen tussen lijfrente en pensioen

Rubriek Lijfrente Pensioen
Grondslag Privévoorziening: individueel Werkgeversvoorziening: collectief
Fiscale behandeling* Inkomstenbelasting Loonbelasting
Contractant/verzekeringsnemer Aanvrager Werkgever
Verzekerde Aanvrager Werknemer
Medische keuring Ja, bij dekking overlijden en arbeidsongeschiktheid Nee, acceptatieplicht
Uitvoerder Verzekeraar, Premiepensioensinstelling (PPI), Bank, Beleggingsinstelling Pensioenfonds, Verzekeraar, Premiepensioeninstelling (PPI)
Uitkering Tijdelijk en levenslang Alleen Levenslang
Bij overlijden Overlijdt de aanvrager, dan gaat het opgebouwde vermogen naar de wettelijke erfgenamen Overlijdt de werknemer, dan komt het opgebouwde vermogen aan de uitvoerder toe, tenzij een partner- en/of wezenpensioen is overeengekomen.

 

*Met name fiscaal zijn er grote verschillen tussen lijfrente en pensioen:

  • Bij pensioen vormt het inkomen in het huidig jaar de fiscale ruimte; bij lijfrente wordt de fiscale ruimte bepaald aan de hand van het inkomen van het vorig jaar.
  • Bij pensioen wordt de inleg in mindering gebracht op het bruto salaris; bij lijfrente leg je in via het netto inkomen en krijg je het fiscale voordeel terug van de belastingdienst.

WERKNEMER?

  • Ben je een werknemer, maar biedt je werkgever je geen pensioenvoorziening aan? dan kun je individueel een lijfrentevoorziening treffen.
  • Ben je een werknemer, maar vind je dat het pensioen dat je via je werkgever opbouwt onvoldoende? dan kun je ook aanvullend op individuele basis een lijfrentevoorziening treffen, voor zover er nog fiscale ruimte is.

ZZP’ER?

Ben je een zzp’er, en wil je je oudedagsvoorziening regelen? dan is lijfrente de aangewezen weg. Die kun je sluiten bij een bank, verzekeraar of een PPI.

Geef een reactie