Wat is netto pensioen?

Vanaf 1/1/2015 kunnen mensen die boven de 100.000 euro verdienen niet langer op een reguliere wijze pensioen opbouwen; op reguliere wijze wil zeggen dat de inleg van de pensioenpremie vanuit het bruto loon vrijgesteld is van de belasting, terwijl de pensioenuitkering belast is. Dit stelsel heet de “fiscale omkeerregel”.

Die mensen kunnen wel op een andere manier pensioen opbouwen, namelijk via het netto pensioen; hiermee kunnen zij pensioen opbouwen vanuit hun netto inkomen. Weliswaar is bij het netto pensioen de fiscale omkeerregel niet van toepassing, maar de pensioenopbouw vanuit het netto inkomen is vrijgesteld van box 3, de vermogensrendementsheffing.

Het netto pensioen kan alleen worden uitgevoerd in de vorm van een beschikbare premieregeling.

Netto pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds

Valt u als werkgever onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, dat ook een netto pensioenproduct kent voor de werknemers met een inkomen van boven 100.000 euro, dan bent u als werkgever ook verplicht het netto pensioenproduct aan te bieden aan uw werknemers.

Uw werknemers zijn echter niet verplicht daaraan deel te nemen. Deelname voor uw werknemers aan de netto pensioenregeling geschiedt op vrijwillige basis.

Bent u als werkgever verplicht om die netto pensioenregeling uit te laten voeren door het bedrijfstakpensioenfonds? ja, tenzij u van het fonds een vrijstelling krijgt. Voorwaarde voor die vrijstelling is wel dat u minimaal een andere gelijkwaardige nettopensioenregeling door een verzekeraar of een PPI (premiepensioeninstelling) laat uitvoeren.

Verplichte minimale werkgeversbijdrage bij netto pensioen

Als werkgever bent u volgens de Pensioenwet (art. 120 lid 2 sub a) verplicht minimaal 10% werkgeversbijdrage toe te kennen aan de deelnemers van de netto pensioenregeling. Die verplichte werkgeversbijdrage geldt ook voor niet – deelnemers van netto pensioenregeling,  die in dezelfde situatie verkeren als de deelnemers. De verplichte toekenning van werkgeversbijdrage aan niet deelnemers vloeit voort uit de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Overigens de verplichte minimale werkgeversbijdrage geldt alleen voor de zuivere premieovereenkomsten

Conclusie:

Werkgevers vallend onder een bedrijfstakpensioenfonds kunnen verplicht zijn om een netto pensioenregeling aan te bieden aan zijn werknemers. Het is ook mogelijk onder voorwaarden die netto pensioenregeling door een verzekeraar of PPI uit te laten voeren. Werknemers zijn echter niet verplicht aan de netto pensioenregeling deel te nemen.