Valt werknemersbijdrage aan de pensioenregeling onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)?

In art 24 van de Pensioenwet is bepaald dat de werkgever de verschuldigde pensioenpremie (zowel de werkgevers- als de werknemerspremie) aan de pensioenuitvoerder moet betalen. De werknemer betaalt zijn eigen bijdrage via inhouding op het loon door de werkgever. Art 7:63, derde lid, BW staat de inhouding van de werknemersbijdrage […]