Instemming Ondernemingsraad ook nodig bij compensatiemaatregel

De casus: In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam (ECLI: NL:RBROT:2015:2988) op 6 maart j.l. is voorgelegd heeft de werkgever kenbaar gemaakt de pensioenregeling per 1 januari 2015 te willen wijzigen; de werkgever treft in het kader hiervan een compensatie (maatregel). De werkgever legt het voorgenomen besluit ter instemming aan de Ondernemingsraad voor. De Ondernemingsraad (OR) verleent weliswaar […]