Aftopping pensioengevend salaris tot 100.000 euro

Het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd, wordt vanaf 1 januari 2015 beperkt tot € 100.000. Dit fenomeen heet in de wandelgangen “aftopping pensioengevend salaris”. Door de aftopping van het pensioengevend salaris zullen veel pensioenregelingen waarschijnlijk  op 1 januari 2015 moeten worden aangepast, opdat zij binnen de fiscale grenzen (fiscaal zuiver) kunnen […]