Bij niet-instemming OR is vervangende toestemming in kort-gedingprocedure niet mogelijk

Vervangende toestemming bij niet-instemming ondernemingsraad Krijgt de bestuurder/ondernemer voor een voorgenomen besluit tot wijziging van een pensioenregeling geen instemming van de ondernemingsraad (OR), dan kan hij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Kort geding resp. voorlopige voorziening heeft een voorlopig karakter. De ondernemer kan in spoedeisende gevallen vooruitlopend op de […]

Instemming Ondernemingsraad ook nodig bij compensatiemaatregel

De casus: In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam (ECLI: NL:RBROT:2015:2988) op 6 maart j.l. is voorgelegd heeft de werkgever kenbaar gemaakt de pensioenregeling per 1 januari 2015 te willen wijzigen; de werkgever treft in het kader hiervan een compensatie (maatregel). De werkgever legt het voorgenomen besluit ter instemming aan de Ondernemingsraad voor. De Ondernemingsraad (OR) verleent weliswaar […]