GRATIS workshop voor werkgevers en HR mensen over pensioencommunicatie op 3 november a.s. van 16.30 – 18.00 uur. Locatie: Ter Zake Ondernemershuis (TZHO), Markt 3, Zoetermeer. Meldt u zich tijdig aan bij TZHO.  Het aantal plaatsen is beperkt. Want op = op! 

Sinds juli 2015 is de Pensioenwet uitgebreid met nieuwe verplichtingen over pensioencommunicatie. Daarbij krijgt de werkgever een grotere rol toebedeeld.

De Pensioenwet verwacht van de werkgever dat hij een spilfunctie vervult in het vergroten van pensioenbewustzijn. Voor werknemers is de werkgever het eerste aanspreekpunt. Het actief stimuleren van het pensioenbewustzijn van medewerkers lijkt daarmee onder “de zorgplicht” van de werkgever te vallen.