Pensioenrecht is ons specialisme en wij beschikken over een grondige kennis van de Pensioenwet en aanpalende regelgeving, zoals fiscaal pensioenrecht alsmede arbeidsrecht.

Als pensioenjurist/pensioen juridisch adviseurs behoeden wij u zoveel mogelijk voor juridische risico’s. Wij hebben kennis en kunde alsmede veel ervaring met onder andere:

 • Advisering pensioenfondsbestuur inclusief governancevraagstukken;
 • Grondig werkingsfeeronderzoek: zowel cao als Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf);
  Weet u dat bedrijfstakpensioenfondsen pensioenpremies met terugwerkende kracht mogen vorderen? 
 • Advisering over en juridische begeleiding bij vrijstellings- of dispensatieverzoeken van aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds;
 • Begeleiding pensioengeschillen van werkgevers/werknemers met pensioenuitvoerders (bedrijfstakpensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen);
 • (Projectmatige) begeleiding bij wijziging van pensioenregelingen;
 • Advisering arbeidsrechtadvocaten/-juristen over pensioen en ontslag in het kader van vaststellingsovereenkomsten en kennelijk onredelijk ontslag;
 • Berekening van pensioenschade bij ontslag;
 • Advisering ondernemingsrechtadvocaten inzake pensioenaangelegenheden bij fusie en overname;
 • Begeleiding bij en advisering over harmonisatie van pensioenregelingen;
 • Begeleiding bij en advisering over medezeggenschapsvraagstukken inzake collectieve pensioenaangelegenheden;
 • Advisering over, opstellen en wijzigen van pensioenovereenkomsten, -reglementen en uitvoeringsovereenkomsten;
 • Pensioen juridische advisering aan ondernemingsraden (OR) en personeelsvertegenwoordigers (PVT);
 • Begeleiding instemmingstrajecten van ondernemingsraden;
 • Algemene pensioenjuridische advisering aan onder meer werkgevers, werknemers, advocaten, ondernemingsraden, intermediairs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Wij zijn lid van de Vereniging voor Pensioenrecht.