Pensioenrecht is ons specialisme en wij beschikken over een grondige kennis van de Pensioenwet en aanpalende regelgeving, zoals fiscaal pensioenrecht alsmede arbeidsrecht.

 

Als pensioenjurist/pensioen juridisch adviseurs behoeden wij u zoveel mogelijk voor juridische risico’s. Wij hebben kennis en kunde alsmede veel ervaring met onder andere:

 • Grondig werkingsfeeronderzoek: zowel cao als Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf);
  Weet u dat bedrijfstakpensioenfondsen pensioenpremies met terugwerkende kracht mogen vorderen? 
 • Advisering over en juridische begeleiding bij vrijstellings- of dispensatieverzoeken van aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds;
 • Begeleiding pensioengeschillen van werkgevers/werknemers met pensioenuitvoerders (bedrijfstakpensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen);
 • (Projectmatige) begeleiding bij wijziging van pensioenregelingen;
 • Advisering arbeidsrechtadvocaten/-juristen over pensioen en ontslag in het kader van vaststellingsovereenkomsten en kennelijk onredelijk ontslag;
 • Berekening van pensioenschade bij ontslag;
 • Advisering ondernemingsrechtadvocaten inzake pensioenaangelegenheden bij fusie en overname;
 • Begeleiding bij en advisering over harmonisatie van pensioenregelingen;
 • Begeleiding bij en advisering over medezeggenschapsvraagstukken inzake collectieve pensioenaangelegenheden;
 • Advisering over, opstellen en wijzigen van pensioenovereenkomsten, -reglementen en uitvoeringsovereenkomsten;
 • Pensioen juridische advisering aan ondernemingsraden (OR) en personeelsvertegenwoordigers (PVT);
 • Begeleiding instemmingstrajecten van ondernemingsraden;
 • Algemene pensioenjuridische advisering aan onder meer werkgevers, werknemers, advocaten, ondernemingsraden, intermediairs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Wij zijn lid van de Vereniging voor Pensioenrecht.

Bekijk ook op Advieskeuze de goede reviews die wij regelmatig ontvangen.