Collectief pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde. Pensioenzaken zijn bovendien zeer complex. Laat u zich goed en deskundig adviseren door een pensioenspecialist en neem contact met ons op.

 

 

Valt u als werkgever niet onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) en ook niet onder een ondernemingspensioenfonds (Opf), dan bent u aangewezen op pensioenproducten van verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI).  U bent dan zelf verantwoordelijk voor het pensioenbeleid binnen uw onderneming.

Als werkgever bepaalt ú de inhoud van de pensioentoezegging (de pensioenregeling) aan uw werknemers binnen de grenzen van onder andere uw budget, en niet de verzekeraar, noch de PPI.

Als onafhankelijk pensioenadviseur voor werkgever, tevens pensioenjurist, kunnen wij u deskundig en juridisch verantwoord ondersteunen bij onder meer:

  1. Het analyseren van uw huidige pensioenregeling (Pensioenanalyse/-scan) als onderdeel van arbeidsvoorwaarden;
  2. Het begeleiden bij aanpassing van de bestaande pensioenregeling;
  3. Het begeleiden bij medezeggenschapstrajecten in geval van wijziging of harmonisatie van uw pensioenregeling;
  4. Heeft u nog geen pensioen voor uw werknemers, maar wil u dit wel toezeggen aan uw werknemers, dan kunnen wij u adviseren over de inhoud van de pensioentoezegging en de keuze voor een pensioenuitvoerder.
  5. Maken van kostenprognose voor uw pensioenregeling;
  6. Het onderzoeken of uw bedrijf onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt (werkingssfeeronderzoek);
  7. Het begeleiden bij uw verzoek om vrijstelling van verplichte deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds;
  8. Het onderzoeken of uw bedrijf valt onder een cao, al dan niet algemeen verbindend verklaard;

Lees eerst daarom de brochure over pensioenen van de AFM (klik hier), vóórdat u zich laat adviseren door een reguliere pensioenadviseur die zich voornamelijk als tussenpersoon of intermediair gedraagt.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? bel ons: T: 079 – 329 01 87 of  M 06 –  38531080.