Lijdt u pensioenschade door ontslag? heeft u een pensioengeschil met uw pensioenfonds? Laat u zich deskundig bijstaan door een pensioenjurist. En neem contact met ons op.

Voor (gewezen) werknemers en pensioengerechtigden hanteert Solid Pension Consultancy een gereduceerd uurtarief. Kent u onze voordelige TOPA MODULE al?

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan is het mogelijk om  in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van ons kantoor.

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 bepaald dat een verzekerde bij het voeren van een procedure zelf mag kiezen wie hem in de procedure mag bijstaan. U bent dus niet gebonden aan de keuze van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat weet u als werknemer in loondienst of pensioengerechtigde over uw pensioenaanspraak of pensioenuitkering?

 • Weet u wat u moet doen als uw werkgever uw pensioenpremies niet afdraagt aan uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar?
 • Weet u moet doen als uw werkgever u geen collectief pensioen aanbiedt?
 • Weet u wat er gebeurt met uw pensioen in geval van faillissement van uw werkgever?
 • Kent u het adagium “geen premie, wel pensioen” ?
 • Weet u dat uw pensioenuitkering in mindering kan worden gebracht op uw WW-uitkering (samenloop)?
 • Weet u of uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar al uw dienstjaren van pensioendeelname goed administreert? Kloppen de bedragen wel op uw pensioenoverzicht (UPO)?
 • Weet u dat pensioenverzekeraar informatieplicht heeft jegens u in geval uw werkgever een premiebetalingsachterstand heeft?
 • Weet u dat u bij ontslag pensioenschade kunt claimen bij uw werkgever en weet u ook hoe u die pensioenschade kunt berekenen?
 • Twijfelt u of uw pensioenfonds of verzekeraar u de juiste informatie heeft verstrekt?
 • Weet u of uw werkgever u mag uitsluiten van deelname aan de pensioenregeling?
 • Weet u wanneer uw pensioenaanspraak of pensioenuitkering verjaart?
 • Weet u of uw werkgever zo maar de pensioenregeling kan wijzigen zonder uw instemming?kan u helpen met het beantwoorden van al deze vragen. Laat u zich eerst informeren over de pensioenmaterie.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden in al uw pensioenzaken. Lees ook de goede reviews die wij ontvangen van onze klanten via Advieskeuze.