Onafhankelijk pensioenadviseur

Solid Pension Consultancy (v/h Tweedepijler Pensioenadvies) behartigt enkel de belangen van haar cliënten; dit zijn werkgevers, ondernemingsraden, werknemers/particulieren en IB-ondernemers of zzp’ers; zij zijn onze opdrachtgevers. Voor onze opdrachtgevers vormt Solid Pension Consultancy een  krachtige countervailing power jegens pensioenuitvoerders, zoals verzekeringsmaatschappijen, PPI’s (premiepensioeninstellingen) en pensioenfondsen (verplichte en onverplichte bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen).

Onafhankelijk financieel adviseur

Daarnaast treedt Solid Pension Consultancy op als een onafhankelijk financieel adviseur. Wij hebben geen relatie met een verzekeraar, premiepensioeninstelling, bank, pensioenfonds of een beleggingsinstelling.

Solid Pension Consultancy is dus geen verbonden bemiddelaar. Een verbonden bemiddelaar is immers een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt. Een verbonden bemiddelaar is dus niet anders dan een verkoper en geen adviseur.

Solid Pension Consultancy is tevens een bij de AFM geregistreerd Wft-pensioenadviseur.

AFM vergunningnummer: 12042674.  

Kifid aansluitnummer: 300.015797

Zie de reviews op Advieskeuze

Gegevenscontrole