Instemming Ondernemingsraad ook nodig bij compensatiemaatregel

De casus: In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam (ECLI: NL:RBROT:2015:2988) op 6 maart j.l. is voorgelegd heeft de werkgever kenbaar gemaakt de pensioenregeling per 1 januari 2015 te willen wijzigen; de werkgever treft in het kader hiervan een compensatie (maatregel). De werkgever legt het voorgenomen besluit ter instemming aan de Ondernemingsraad voor. De Ondernemingsraad (OR) verleent weliswaar […]

Fiscale pensioenrichtleeftijd is 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag.

Art. 18a, zesde lid,  Wet op de loonbelasting 1964 gaat er van uit dat het ouderdomspensioen ingaat bij het bereiken van 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag. Een lagere pensioenrichtleeftijd is weliswaar toegestaan, maar de opbouwpercentages moeten dan wel worden verlaagd. De Belastingdienst heeft dit gepubliceerd in Vraag & Antwoord (14-008 d.d. 230115). […]

Medezeggenschapsgat in het pensioenland – geen instemmingsrecht Ondernemingsraad

Veel ondernemingen overwegen,  als gevolg van de pensioenversobering in het kader van Witteveen 2015,  een compensatie in de vorm van een extra loon te geven aan werknemers die geen fiscaal gefacilieerd pensioen meer  kunnen opbouwen boven het salaris van € 100.000,00. Ondernemingsraden hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) […]

Page 1 Page 2