Wijziging pensioenregeling en einde verzekeringscontract

In verband met de beperking van de fiscale grenzen voor de pensioenopbouw per 1 januari 2015 zullen naar alle waarschijnlijkheid veel pensioenregelingen, ondergebracht bij verzekeraars, gewijzigd moeten worden. Het komt regelmatig voor dat de wijziging van de pensioenregeling samenvalt met het einde van de termijn van het huidige verzekeringscontract per […]