Mag een pensioenfonds over meer dan 5 jaar pensioenpremies incasseren?

In toenemende mate zetten verplichte bedrijfstakpensioenfondsen hun opsporingsapparaten in de hoogste versnelling op zoek naar een niet aangesloten werkgever in hun sector. Zijn die werkgevers eenmaal in het vizier van die pensioenfondsen, dan volgen snel daarna de aanschrijvingen, premienota’s, dwangbevelen enz; dit alles om de niet betaalde pensioenpremies met terugwerkende […]

Geen premie, wel pensioen

  DNB heeft aangekondigd in 2015  een onderzoek te zullen doen bij verplichte pensioenfondsen in bedrijfstakken, waar sprake is van veel kleine werkgevers of een snel wisselend personeelsbestand. Deze werkgevers zouden mogelijk onder de werkingssfeer vallen van die fondsen, terwijl zij ten onrechte bij die fondsen niet aangesloten zijn. Die […]