OR krijgt meer bevoegdheden in pensioen als arbeidsvoorwaarde

Wetsvoorstel tot wijziging WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en Pensioenwet Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, krijgt OR meer invloed op de arbeidsvoorwaarde pensioen. De regering beoogt de nieuwe wet in de tweede helft van 2016 in werking te doen treden. Beperkingen instemmingsrecht OR op pensioen in de huidige situatie Op dit moment […]

Negatieve optie of piepsysteem bij wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling De eerste methode voor de werkgever om de pensioenovereenkomst te wijzigen is de instemming van de werknemer. Dit is de zogenaamde tweezijdige wijziging; de werkgever doet een aanbod aan de werknemer om de overeenkomst te wijzigen en de werknemer aanvaardt dat aanbod (de werknemer stemt in met de wijziging). […]

Fiscale pensioenrichtleeftijd is 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag.

Art. 18a, zesde lid,  Wet op de loonbelasting 1964 gaat er van uit dat het ouderdomspensioen ingaat bij het bereiken van 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag. Een lagere pensioenrichtleeftijd is weliswaar toegestaan, maar de opbouwpercentages moeten dan wel worden verlaagd. De Belastingdienst heeft dit gepubliceerd in Vraag & Antwoord (14-008 d.d. 230115). […]

Page 1 Page 2