Valt werknemersbijdrage aan de pensioenregeling onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)?

In art 24 van de Pensioenwet is bepaald dat de werkgever de verschuldigde pensioenpremie (zowel de werkgevers- als de werknemerspremie) aan de pensioenuitvoerder moet betalen. De werknemer betaalt zijn eigen bijdrage via inhouding op het loon door de werkgever. Art 7:63, derde lid, BW staat de inhouding van de werknemersbijdrage […]

Medezeggenschapsgat in het pensioenland – geen instemmingsrecht Ondernemingsraad

Veel ondernemingen overwegen,  als gevolg van de pensioenversobering in het kader van Witteveen 2015,  een compensatie in de vorm van een extra loon te geven aan werknemers die geen fiscaal gefacilieerd pensioen meer  kunnen opbouwen boven het salaris van € 100.000,00. Ondernemingsraden hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) […]