Geen executoriaal beslag op pensioenaanspraken of -rechten

In het arrest van Hof ‘s-Hertogenbosch van 1 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE: 2014:1991) heeft eiser (executant) beslag gelegd op het ouderdomspensioen van een gewezen deelnemer. Het pensioenreglement ¬†regelt dat het ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd tot uitkering komt, tenzij de gewezen deelnemer ervoor kiest zijn pensioen eerder te laten ingaan. De gewezen […]