Onjuiste pensioenopgave

Werknemers zijn voor hun financiële planning bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid mede afhankelijk van de pensioenopgave of pensioeninformatie van hun pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of IORP). De pensioenopgave, in het jargon ook wel genoemd “het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO)”, bevat informatie over  opgebouwde pensioenaanspraken, de te bereiken pensioenaanspraken, de toeslagverlening (indexatie) en de waardeaangroei in het voorafgaande kalenderjaar. […]