VERPLICHTE netto pensioenregeling met een VRIJWILLIGE DEELNAME

Wat is netto pensioen? Vanaf 1/1/2015 kunnen mensen die boven de 100.000 euro verdienen niet langer op een reguliere wijze pensioen opbouwen; op reguliere wijze wil zeggen dat de inleg van de pensioenpremie vanuit het bruto loon vrijgesteld is van de belasting, terwijl de pensioenuitkering belast is. Dit stelsel heet de “fiscale omkeerregel”. Die […]

Medezeggenschapsgat in het pensioenland – geen instemmingsrecht Ondernemingsraad

Veel ondernemingen overwegen,  als gevolg van de pensioenversobering in het kader van Witteveen 2015,  een compensatie in de vorm van een extra loon te geven aan werknemers die geen fiscaal gefacilieerd pensioen meer  kunnen opbouwen boven het salaris van € 100.000,00. Ondernemingsraden hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) […]

Aftopping pensioengevend salaris tot 100.000 euro

Het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd, wordt vanaf 1 januari 2015 beperkt tot € 100.000. Dit fenomeen heet in de wandelgangen “aftopping pensioengevend salaris”. Door de aftopping van het pensioengevend salaris zullen veel pensioenregelingen waarschijnlijk  op 1 januari 2015 moeten worden aangepast, opdat zij binnen de fiscale grenzen (fiscaal zuiver) kunnen […]