OR krijgt meer bevoegdheden in pensioen als arbeidsvoorwaarde

Wetsvoorstel tot wijziging WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en Pensioenwet Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, krijgt OR meer invloed op de arbeidsvoorwaarde pensioen. De regering beoogt de nieuwe wet in de tweede helft van 2016 in werking te doen treden. Beperkingen instemmingsrecht OR op pensioen in de huidige situatie Op dit moment […]

Bij niet-instemming OR is vervangende toestemming in kort-gedingprocedure niet mogelijk

Vervangende toestemming bij niet-instemming ondernemingsraad Krijgt de bestuurder/ondernemer voor een voorgenomen besluit tot wijziging van een pensioenregeling geen instemming van de ondernemingsraad (OR), dan kan hij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Kort geding resp. voorlopige voorziening heeft een voorlopig karakter. De ondernemer kan in spoedeisende gevallen vooruitlopend op de […]

Stemt OR niet in? dan kan ondernemer een rechterlijke toestemming vragen

Geen instemming OR? Kantonrechter kan een vervangende instemming verlenen. Het komt regelmatig voor dat de ondernemer de instemming van de ondernemingsraad (OR) niet krijgt om zijn voorgenomen besluit in te kunnen voeren. De ondernemer kan dan de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Dit volgt uit artikel 27, lid 4 van de […]

Page 1 Page 2 Page 3