Geen premie, wel pensioen

  DNB heeft aangekondigd in 2015  een onderzoek te zullen doen bij verplichte pensioenfondsen in bedrijfstakken, waar sprake is van veel kleine werkgevers of een snel wisselend personeelsbestand. Deze werkgevers zouden mogelijk onder de werkingssfeer vallen van die fondsen, terwijl zij ten onrechte bij die fondsen niet aangesloten zijn. Die […]