Fiscale pensioenrichtleeftijd is 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag.

Art. 18a, zesde lid,  Wet op de loonbelasting 1964 gaat er van uit dat het ouderdomspensioen ingaat bij het bereiken van 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag. Een lagere pensioenrichtleeftijd is weliswaar toegestaan, maar de opbouwpercentages moeten dan wel worden verlaagd. De Belastingdienst heeft dit gepubliceerd in Vraag & Antwoord (14-008 d.d. 230115). […]

Wijziging pensioenregeling en einde verzekeringscontract

In verband met de beperking van de fiscale grenzen voor de pensioenopbouw per 1 januari 2015 zullen naar alle waarschijnlijkheid veel pensioenregelingen, ondergebracht bij verzekeraars, gewijzigd moeten worden. Het komt regelmatig voor dat de wijziging van de pensioenregeling samenvalt met het einde van de termijn van het huidige verzekeringscontract per […]