Pas op voor individuele waardeoverdracht pensioen bij fusie of overname

Bij fusie en overnames verdient de arbeidsvoorwaarde pensioen onzes inziens bijzondere aandacht. Dit blijkt uit de volgende uitspraak van de Hoge Raad. In de zaak die bij de Hoge Raad (21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3996) voorlag heeft de verkoper (Fuel Investments) bij schriftelijke overnameovereenkomst van januari 2008 haar aandelen verkocht aan […]