Medezeggenschapsgat in het pensioenland – geen instemmingsrecht Ondernemingsraad

Veel ondernemingen overwegen,  als gevolg van de pensioenversobering in het kader van Witteveen 2015,  een compensatie in de vorm van een extra loon te geven aan werknemers die geen fiscaal gefacilieerd pensioen meer  kunnen opbouwen boven het salaris van € 100.000,00. Ondernemingsraden hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) […]