Verschillen lijfrente en pensioen

Lijfrente en pensioen zijn termen die helaas vaak door elkaar worden gebruikt. Ten onrechte. Zo is de term “zzp-pensioen” ingeburgerd; zzp-pensioen is echter geen pensioen, maar een lijfrente. verschillen tussen lijfrente en pensioen Rubriek Lijfrente Pensioen Grondslag Privévoorziening: individueel Werkgeversvoorziening: collectief Fiscale behandeling* Inkomstenbelasting Loonbelasting Contractant/verzekeringsnemer Aanvrager Werkgever Verzekerde Aanvrager […]

Onjuiste pensioenopgave

Werknemers zijn voor hun financiële planning bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid mede afhankelijk van de pensioenopgave of pensioeninformatie van hun pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of IORP). De pensioenopgave, in het jargon ook wel genoemd “het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO)”, bevat informatie over  opgebouwde pensioenaanspraken, de te bereiken pensioenaanspraken, de toeslagverlening (indexatie) en de waardeaangroei in het voorafgaande kalenderjaar. […]